Mirisi Božića u Lipiku

Kontakt

Turistička zajednica Grada Lipika

Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

Tel. +385 (0) 34 421 600

E-mail: tz.lipik@gmail.com

Facebook: /turistickazajednica.gradalipik/

 

LIRA TRAVEL turistička agencija

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o.

Sjedište: Marije Terezije 27 

Poslovnica: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

Tel: +385 (0) 99 380 84 67

E-mail: info@liratravel.eu